Fouad L – een ander verhaal

Fouad L – een ander verhaal

Gisteren stroomde X vol met de eerste signalen dat het goed fout was in Rotterdam.
Een student, Fouad L, heeft zijn buren vermoord, het huis aangestoken en dit daarna herhaald met een leraar op school.
Foad schreeuwde om aandacht, wilde niet dood, want hij droeg een kogelvrij vest, hij was op een missie.
Foad was na de moordpartij klaar. Klaar met zijn plan, maar ook klaar met zijn leven.

Internet

Na zijn daad is altijd de eerste vraag, wie heeft het gedaan, en waarom?
Er worden direct schuldigen aangewezen waarom iemand dit gaat doen.
Zijn naam, zijn afkomst, alles staat in een mum op internet. Fouad was geen onbekende op internet.
En op die pagina’s schrijft hij alles van zich af. Die pagina’s waren snel gevonden.
En wie zich door de kelders van internet heen wurmt en de pagina bestudeert, komt er snel achter dat Fouad meerdere problemen had.

4CHAN

Als je op internet eindigt op 4CHAN dan heb je meestal de laatste redelijke stop al gemist. Hier komt de rotzooi van de wereld samen.
Fouad is daar geëindigd omdat het de enige plek is waar ze nog met hem communiceren.

In het kort

Als je heel het verhaal leest kun je er het volgende uithalen;

Hij schrijft zelf dat hij het syndroom van Asperger heeft. Verderop laat hij vallen dat hij een +2 is. Een +2 is iemand met een IQ hoger dan 130.
Mensen met het syndroom van Asperger kunnen een bovengemiddelde intelligentie en taalvaardigheid hebben, wat het nog moeilijker kan maken om hun sociale en communicatieve uitdagingen te identificeren.
Ander symptomen zijn

 • Problemen met sociale interacties, zoals het maken en behouden van vrienden, het begrijpen en reageren op sociale signalen en het deelnemen aan gesprekken.
 • Beperkte interesses, zoals een fascinatie voor een bepaald onderwerp of hobby.
 • Herhalend gedrag of routines, zoals heen en weer schommelen, met de handen fladderen of het herhalen van zinnen of woorden.
 • Problemen met non-verbale communicatie, zoals oogcontact maken, gezichtsuitdrukkingen begrijpen en passende lichaamstaal gebruiken.
 • Sensorische gevoeligheden, zoals overgevoelig zijn voor geluid, licht of aanraking.

Zelf zit hij ermee of hij nu empathisch is of niet. Hij is verschillende keren daar blijkbaar op onderzocht met verschillende uitkomsten.
En dat zit hem erg dwars. Het is een puzzel stukje dat hij niet kan leggen.

Waarom zit hem dit dwars?

Het zit hem dwars omdat die bewering niet past bij zijn zelfbeeld. Dat hij geen contact maakt is te wijten aan Asperger, niet aan het ontbreken van empathie.
Hij behoort bij de +2 groep, en over het algemeen ben je dan juist meer empathies.

Onderzoek

Er is wetenschappelijk onderzoek dat suggereert dat er een verband is tussen IQ en empathie. Studies hebben aangetoond dat mensen met een hoger IQ beter in staat zijn om de emoties van anderen te begrijpen en te reageren. Ze zijn ook beter in staat om zich in de positie van anderen te verplaatsen.

Een studie uit 2016, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology, vond dat mensen met een hoger IQ beter in staat waren om de emoties van anderen te herkennen in gezichtsuitdrukkingen, stemtoon en lichaamstaal. Ze waren ook beter in staat om de redenen voor deze emoties te begrijpen.

Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of Cognitive Neuroscience in 2017, vond dat mensen met een hoger IQ beter in staat waren om zich in de positie van anderen te verplaatsen. Ze waren beter in staat om de gedachten en gevoelens van anderen te begrijpen en te delen.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe hoog IQ kan bijdragen aan empathie:

 • Verbeterd vermogen om emoties te herkennen: Mensen met een hoger IQ zijn beter in staat om de emoties van anderen te herkennen in gezichtsuitdrukkingen, stemtoon en lichaamstaal. Dit kan hen helpen om beter te begrijpen hoe iemand zich voelt en hoe ze kunnen reageren.
 • Verbeterd vermogen om zich in de positie van anderen te verplaatsen: Mensen met een hoger IQ zijn beter in staat om zich in de positie van anderen te verplaatsen. Dit kan hen helpen om beter te begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt.
 • Verbeterd vermogen om complexe emoties te begrijpen: Mensen met een hoger IQ zijn beter in staat om complexe emoties te begrijpen. Dit kan hen helpen om beter te begrijpen hoe iemand zich voelt, zelfs als ze deze emoties niet zelf ervaren.

Natuurlijk zijn er ook voorbeelden van mensen met een hoog IQ die weinig empathie tonen. Dit komt omdat empathie niet alleen wordt bepaald door IQ, maar ook door andere factoren, zoals persoonlijkheid, opvoeding en ervaringen.

De ervaring en de opvoeding die hij zelf noemt is dat hij nooit een vader heeft gehad. Zijn moeder trouwde een drugsdealer toen hij vijf was volgens zijn schrijven.
Ik heb nog geen reacties gezien van medeleerlingen of kennissen, maar dat hij als “vreemd” wordt ervaren staat voor mij buiten kijf.

Wat ik ervan denk.

Maar nog voor die reacties komen geef ik graag mijn eigen mening hierover.

Fouad is overmatig empathies. Vandaar ook de konijnen en de honden. Als je geen vrienden kunt maken zijn huisdieren de oplossing voor je emoties. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor eenzaamheid.
Fouad omschrijft zijn leven als volgt;

Het missen van empathie op jonge leeftijd, toen zijn moeder hertrouwde met een drugsdealer, deed hem al vroeg beseffen dat hij er alleen voor stond.
Door het moeilijk contact leggen was hij op jonge leeftijd al eenzaam. Ik weet niet wanneer bij hem is vastgesteld dat hij een “aspie” was, zoals hij het zelf noemt, maar dat hij niet dom was kun je zien aan de opleiding die hij is gaan volgen.

Wat is de rede van het moeilijk contact maken?

De stempel Asperger stond hem wel mooi. Die hebben wij hem gegeven. De waarheid is volgens hem anders.
Als je met je IQ in de +2 groep zit en je gaat de hele dag om met “Normies”, de titel voor mensen met een IQ van 100, dan is dat vermoeiend. Wetenschappelijk hebben we het ongeveer zo afgesproken;

 • Zwaar verstandelijk gehandicapt: IQ onder de 50
 • Licht verstandelijk gehandicapt: IQ tussen 50 en 70
 • Onder gemiddeld: IQ tussen 70 en 89
 • Gemiddeld: IQ tussen 90 en 110
 • Bovengemiddeld: IQ tussen 110 en 120
 • Hoogbegaafd: IQ tussen 120 en 130
 • Zeer begaafd: IQ boven de 130

Deze benamingen zijn gebaseerd op de standaardafwijking van een IQ-test. Een standaardafwijking van 15 betekent dat 68% van de bevolking een IQ heeft tussen 85 en 115. Een IQ van 130 is dus twee standaardafwijkingen boven het gemiddelde, wat betekent dat slechts 2,5% van de bevolking een IQ van 130 of hoger heeft. Een IQ van 70 is dus twee standaardafwijkingen onder het gemiddelde, wat betekent dat slechts 2,5% van de bevolking een IQ van 70 of lager heeft. Een IQ van 50 is drie standaardafwijkingen onder het gemiddelde, wat betekent dat slechts 0,15% van de bevolking een IQ van 50 of lager heeft.

Om je voor te stellen hoe het is als een +2 te werken met normies neemt hij de vergelijking andersom.
Ga naar een school met licht verstandelijke gehandicapte en volg dezelfde opleiding. Speel met ze, deel hun interesses en spreek daarna in je vrije tijd met ze af.
Je mag ze niet tegenspreken of verbeteren en je hebt dat papiertje nodig om verder te komen in je leven.

Hij kon dat duidelijk niet. Hij is mensen gaan irriteren, en mensen gingen zich ergeren aan hem. Ondanks dat zijn studiepunten goed waren, werd hij regelmatig geschorst voor zijn gedrag.
Dat is volgens hem de rede dat hij 10 jaar heeft gedaan over zijn opleiding. Die schorsingen hebben hem door het lint gejaagd.

Alcohol

Bij iedere schorsing kwam hij thuis te zitten. Dan verliest hij de complete sociale omgang en verliest hij zich aan drank.
Drank is niet de beste raadgever. Stomdronken reageert hij zich af en projecteert zijn woede op zijn huisdieren. Zelfkastijding, want huisdieren is zijn enige contact.
De buurvrouw filmt op een dag hoe hij de hond mishandeld. Later valt de ME binnen en haalt al zijn huisdieren weg.

De rechter bepaalde later dat de dieren weer terug moeten. Ook jaagde hij op vissen en duiven wat breed uitgemeten wordt als dierenmishandeling.
Maar daar kan de gemiddelde Nederlander wel eens van mening in verschillen.

Zijn IQ heeft hem in de problemen gebracht, alcohol heeft hem over het randje geduwd.

Fouad had een zwaar leven. Zijn leven had een valse start, maar hij wist ondanks alles bijna zijn doel te halen. Hij had een doel.
En voor dat doel had hij dat papiertje nodig. En met de haven in zicht ging het mis.
De NRC schreef

Fouad L., de schutter die donderdag drie mensen om het leven bracht in Rotterdam, moest van de examencommissie van de Erasmus Universiteit – waar hij geneeskunde studeerde – een psychologisch onderzoek laten doen. Anders zou hij zijn artsenbul niet in ontvangst kunnen nemen. Dit omdat het Openbaar Ministerie gewaarschuwd had dat L., die al zijn tentamens had gehaald, „zorgwekkend” en „psychotisch” gedrag vertoonde.

We gaan weer testen

Persoonlijk ben ik benieuwd hoeveel testen Fouad in zijn leven al heeft moeten doen. Hoeveel tegenstrijdige diagnoses er al zijn gegeven.
Mensen met een hoog IQ kunnen beter complexe concepten begrijpen, zoals het verschil tussen rechtvaardigheid en gelijkheid.
Fouad verwachte dat ook van de maatschappij, maar de maatschappij vond Fouad vreemd.

Fouad is niet ziek. Hij is boos. Hij is al heel lang boos.
Daar zit je dan met je +2. Ze gaan je opsluiten, levenslang. TBS heeft geen zin. Fouad is niet ziek.

We staan allemaal met één been in de gevangenis. Fouad L gaat daar levenslang naar toe.

Meer van dit

De Verwaarloosde Inworp

De Verwaarloosde Inworp

De Nul Houden

De Nul Houden

Ze bouwen geen woningen voor Eindhovenaren in Eindhoven.

Ze bouwen geen woningen voor Eindhovenaren in Eindhoven.

Speelpark de Womb.

Speelpark de Womb.